Waarom is de website Praktisch Rekenen gemaakt?

Voor zeer zwakke rekenaars is er behoefte aan praktische rekenopdrachten op niveau. Voor deze doelgroep zijn activiteiten vaak al snel te moeilijk en zijn materialen te kinderachtig.

In de rekenmethoden is de fase van begripsvorming waarin de leerlingen doelgericht handelen met een concreet materiaal, vaak kort. Concreet materiaal wordt aangeboden om een nieuw doel te introduceren, maar er wordt voor zwakke rekenaars vaak te weinig tijd genomen om de rekenconcepten onder de knie te krijgen, de oplossingsstrategieën voldoende in te oefenen en het geleerde toe te passen in nieuwe situaties.

Praktisch Rekenen biedt een variatie aan lesactiviteiten bij de rekendoelen van leerroute 3, zodat leerkrachten niet op zoek hoeven naar geschikte rekenactiviteiten en de mogelijkheid hebben om de fase van praktisch rekenen uit te bouwen.