Hoe werkt de website van Praktisch Rekenen?

Hoe werkt de website van Praktisch Rekenen? – Op Praktischrekenen.nl staan praktische reken-activiteiten die horen bij Passende Perspectieven rekenen. Hoe kun je deze activiteiten goed inzetten in je klas? Hoe weet je welk kind waar aan toe is en of elk kind er echt iets van leert? En hoe organiseer je dit allemaal?

Op deze site staat een overzicht van de doelen van leerroute 3 van Passende Perspectieven Rekenen voor de domeinen meten, meetkunde, verhoudingen en verbanden. Bij ieder doel staan één of meerdere praktische rekenactiviteiten waarin aan dat doel wordt gewerkt.

De activiteiten kunnen ingezet worden als aanvulling of vervanging van de methodeles, als rekenproject of binnen een beredeneerd aanbod met de leerlijnen als basis. Deze drie werkwijzen staan uitgebreid beschreven in de werkwijze.

In grote lijnen worden de volgende stappen gezet:

De leerkracht

  • bepaalt het beginniveau van de leerlingen
  • kiest de nieuwe doelen en de activiteiten die bij de rekenvaardigheid van de leerlingen aansluit
  • bereidt de lessen voor en voert deze uit in één of meer lesen
  • evalueert en registreert de rekenvaardigheid van de leerlingen

Voor de planning en registratie zijn doelenoverzichten, groepsoverzichten en doelenposters beschikbaar.