Wat voor soort activiteiten vind je bij Praktisch Rekenen?

 

De activiteiten van Praktisch Rekenen zijn doelgerichte lessen waarbij alle kinderen handelen en rekenen. De lessen kenmerken zich door het gebruik van concreet materiaal en een betekenisvolle context.

Belangrijk bij de activiteiten is dat leerlingen…

  • inzicht krijgen in het rekenconcept, zoals inhoud of een breuk
  • technieken en rekenstrategieĂ«n voldoende inoefenen
  • het geleerde toepassen in nieuwe situaties
  • bij sommige doelen de overstap maken van praktisch handelen naar het platte vlak, op papier

Het uiteindelijke doel is om binnen een groepsactiviteit zoveel mogelijk aan te sluiten bij de rekenvaardigheid van de verschillende leerlingen. Door kinderen gerichte opdrachten te geven die aansluiten bij hun persoonlijke doelen is er binnen een gezamenlijke activiteit voor alle leerlingen iets nieuws te leren.