Wat biedt Praktisch Rekenen niet?

 

Praktisch Rekenen biedt geen verwerkingsstof in de vorm van bijvoorbeeld werkbladen als verwerking na de lessen. Het grootste deel van de lessen bestaat uit praktische rekenactiviteiten met concreet materiaal. De activiteiten kunnen vaak wel, na een klassikale introductie, in een rekenhoek of een ontdekhoek uitgevoerd worden. Bij een paar doelen is een rekenspel beschikbaar dat kinderen in tweetallen of in kleine groepjes kunnen spelen.

De vervolgstap naar rekenen op papier wordt vaak in de rekenmethode genomen. Het is mogelijk dat in de toekomst verwijzingen naar bestaand materiaal (mits er toestemming is van de uitgeverij) of de verwerking van leerkrachten toegevoegd zullen worden.