Wat is Praktisch Rekenen?

Praktisch Rekenen biedt rekenactiviteiten waarin leerlingen handelend rekenen met concrete materialen zoals een rolmaat, een plattegrond of een klok. De rekenactiviteiten gaan zoveel mogelijk uit van een betekenisvolle context. Voor sommige doelen wordt in jaargroep 7 en 8 de overstap gemaakt naar een hoger abstractieniveau. Dit is bijvoorbeeld het geval bij breuken, procenten het het metriek stelsel.

Het grootste deel van de activiteiten zijn klassikale of groepsactiviteiten en daardoor zeer geschikt voor het SBO en SO en kleine groepjes in het PO.

De rekenactiviteiten beslaan de leerlijnen

  • meten: lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, temperatuur, tijd en geld
  • meetkunde: vlakken, figuren en ptatronen, construeren en lokaliseren
  • verhoudingen: breuken, procenten en verhoudingen
  • verbanden: tabellen en grafieken

De activiteiten zijn gemaakt voor zwakke rekenaars en zijn gekoppeld aan de rekendoelen van leerroute 3 van Passende Perspectieven Rekenen. De activiteiten zijn natuurlijk ook waardevol voor alle leerlingen die aan deze doelen werken!