Waarom staan er geen activiteiten voor getalbegrip en bewerkingen op de website?

 

Op de website van Praktisch Rekenen vind je reken-activiteiten bij de domeinen meten, meetkunde, verhoudingen en verbanden. Waarom staan er geen activiteiten voor getalbegrip en bewerkingen op de website?

 

Waarom alleen meten, meetkunde, verhoudingen en verbanden?

De doelen uit de leerstoflijnen getalbegrip en bewerkingen worden in  rekenmethodes vaak al uitgebreid op 4 handelingsniveaus aangeboden. De doelen van de leerstoflijnen meten, meetkunde, verhoudingen en verbanden  komen juist meestal maar kort op een concreet handelend en praktisch  niveau aan de orde.  Aan het op een praktische manier inoefenen en leren van de vaardigheden en strategieën die bij deze domeinen horen wordt vaak te weinig tijd besteed. Veel scholen hebben daarom voor de leerlingen op leerroute 2 en 3 behoefte aan aanvullende rekenactiviteiten op een handelend niveau.

 

Getalbegrip en bewerkingen

Om aan de slag te kunnen met bijvoorbeeld meten, breuken, tabellen en grafieken is het wel nodig dat de leerlingen getalbegrip hebben. Als ze bezig zijn met de activiteiten voor meten, meetkunde, verhoudingen en verbanden wordt dit getalbegrip wel gebruikt en worden er bewerkingen toegepast. Op deze manier wordt er ook met deze domeinen binnen Praktisch Rekenen wel geoefend.