Kan ik Praktisch Rekenen gebruiken vanuit de reken-leerlijnen?

 

Ja. Voor de domeinen meten, meetkunde, verhoudingen en verbanden kun je de rekenleerlijnen van leerroute 3 gebruiken om een beredeneerd aanbod samen te stellen. De activiteiten uit Praktisch rekenen kunt u gebruiken bij het aanbieden van de doelen. Een beknopte beschrijving van het werken aan rekenleerlijnen vindt u op de pagina ‘Werkwijze’.