Hoe bepaal ik de doelen voor mijn leerlingen?

 

Met behulp van het groepsoverzicht kunnen de doelen van een leerlijn geselecteerd worden.

 

Wat beheersen ze al?

Bepaal eerst welke doelen de leerling of leerlingen al beheersen en welke doelen ze moeten inoefenen (waar geen uitgebreide instructie meer bij nodig is). Noteer dit in het groepsoverzicht.

Dit kan bijvoorbeeld met een kleur of een codering. De eerste keer dat aan een leerlijn wordt gewerkt is het bepalen van de beginsituatie (rekenvaardigheid van een leerling) vaak een inschatting.

 

Wat is de volgende stap?

Bepaal vervolgens de nieuwe doelen die aan de orde moeten komen. Laat de nieuwe doelen aansluiten bij de rekenvaardigheid (zone van de naaste ontwikkeling) van de leerlingen. Dit kan dus verschillen per leerling.

Vorm 2 of maximaal 3 groepen leerlingen met een vergelijkbare rekenvaardigheid om de organisatie behapbaar te houden. Selecteer een realistische hoeveelheid doelen voor de tijd die er beschikbaar is.