Kan ik Praktisch Rekenen gebruiken vanuit de reken-leerlijnen?

 

Ja. Voor de domeinen meten, meetkunde, verhoudingen en verbanden kun je de rekenleerlijnen van leerroute 3 gebruiken om een beredeneerd aanbod samen te stellen. De activiteiten uit Praktisch rekenen kunt u gebruiken bij het aanbieden van de doelen. Een beknopte beschrijving van het werken aan rekenleerlijnen vindt u op de pagina ‘Werkwijze’.

Waar komen de doelen en leerlijnen vandaan?

 

De rekendoelen van Passende Perspectieven Rekenen (leerroute 3) dienen als uitgangspunt voor deze website.

De doelen zijn aangevuld met

  • De Rekenboogdoelen van SLO, CED en het Freudenthal Instituut voor zeer moeilijk lerende (zml) leerlingen. Met deze doelen was het mogelijk om een aantal doelen uit leerroute 3 in kleinere subdoelen onder te verdelen
  • De onderbouwdoelen van SLO
  • De CED-leerlijnen voor SBO en SO. Na controle bleken de witte doelen uit het leerlijnoverzicht volledig in leerroute 3 ondergebracht te zijn.