Voor welke leerlingen zijn de rekenactiviteiten op deze website geschikt?

De activiteiten van Praktisch Rekenen zijn activiteiten bij de doelen van leerroute 3 van Passende Perspectieven Rekenen. Ze zijn klein en concreet omschreven waardoor de leerlingen deelvaardigheden (kleine stapjes) kunnen inoefenen.

Betekent dit dan dat je de doelen alleen maar aanbiedt aan leerlingen uit leerroute 3?

Nee, dat is niet het geval. Het is zo dat de doelen van leerroute 3 doelen zijn die alle leerlingen binnen het basisonderwijs sowieso vroeger of later aangeboden krijgen. Zo moet ieder kind in het basisonderwijs toch een keer hebben geoefend met de activiteiten ‘lengte meten met een rolmaat’ of ‘veel voorkomende breuken vergelijken’. De rekenactiviteiten kunnen daarom voor alle leerlingen ingezet worden die aan de desbetreffende doelen werken.