Is Praktisch Rekenen een rekenmethode?

 

Nee, Praktisch Rekenen is geen rekenmethode. De website is een bron voor praktische rekenactiviteiten, geordend op doel. Alleen activiteiten binnen de domeinen meten, meetkunde, verhoudingen en verbanden zijn opgenomen.