Verbanden

DOELEN – VERBANDEN

 

DOEL 1: KUNNEN UITLEGGEN DAT INFORMATIE OVERZICHTELIJK GEORDEND KAN WORDEN IN BIJVOORBEELD TABELLEN EN GRAFIEKEN
GR. 7 en 8
Begrijpen dat tabellen, grafieken etc. bronnen van informatie zijn waarin je informatie kunt ordenen

Begrijpen dat tabellen, grafieken, zoekmachines, enz., bronnen van informatie zijn en manieren om informatie overzichtelijk te ordenen

 • Laat ook andere manieren van data verzameling en dataverwerking benoemen, bijvoorbeeld turven.
 • Denkpapier inzetten: redeneren aan de hand van grafieken.

 

DOEL 2: INFORMATIE UIT VEEL VOORKOMENDE TABELLEN AFLEZEN EN INTERPRETEREN
GROEP 7
Tabellen aflezen en interpreteren

Tabellen aflezen en interpreteren

 • dagrooster, planbord
 • dienstregeling
 • lezen van een tv-gids
 • speelschema van een sporttoernooi
 • openingstijden van een winkel

Dwarsverband met de leerlijn ’tijd’.

Het probleem zit bij misinterpretatie wellicht eerder in ontbrekende onderliggende kennis, dan in het niet kunnen aflezen van de tabel.

Tabellen gebruiken om gegevens te ordenen

GROEP 8
Digitale tabellen aflezen en interpreteren

 

Digitale tabellen aflezen en interpreteren

 • Digitaal (NS-routeplanner; zoekmachines)
 • Eventueel klassikaal via digibord doen

 

DOEL 3: KUNNEN VERWERKEN VAN EENVOUDIGE BETEKENISVOLLE GEGEVENS IN TABELLEN, STAAF-, CIRKEL- EN LIJNGRAFIEKEN
GR. 5 EN 6
Staafgrafiek maken op basis van gegevens

 

Staafgrafiek maken op basis van gegevens

 • Bijvoorbeeld: inventariseren van soorten huisdieren in de klas, of kenmerken van kinderen (bruin/blond haar, bruine blauwe ogen, e.d.).
  • Eerst turven, daarna aantallen omzetten naar de grafiek.
 • Eventueel Excel gebruiken (zie hieronder).
 • In methodes staan vaak in groep 3 voorbeelden hoe een staafgrafiek gemaakt kan worden met bijvoorbeeld Unifix of legoblokjes.
GROEP 8
Grafiek of tabel maken

Grafiek of tabel maken (in ict context)

 • De leerlingen leren omgaan met spreadsheets en kunnen zo ook een staafgrafiek maken

 

DOEL 4: INFORMATIE UIT VEEL VOORKOMENDE GRAFIEKEN AFLEZEN EN INTERPRETEREN
GR. 5 EN 6
Betekenis verlenen aan gegevens in een staafgrafiek

Betekenis verlenen aan gegevens in een staafgrafiek

 • Mits met eenvoudige getallen. Verwacht geen exact maar een globaal antwoord
GROEP 8
Betekenis verlenen aan gegevens in een cirkeldiagram

Betekenis verlenen aan gegevens in een cirkeldiagram

 • Link leggen met breuken: taarten en pizza’s verdelen, klokkijken
Activiteiten
GROEP 8
Betekenis verlenen aan gegevens in een lijngrafiek

Betekenis verlenen aan gegevens in een lijngrafiek

 • Weten dat het een grafiek is, maar niet kunnen lezen en interpreteren. Dit verschuift naar het V(S)O.
Activiteiten

 

DOEL 5: KUNNEN LEZEN VAN EEN LEGENDA BIJ TABELLEN EN GRAFIEKEN
GR. 7 EN 8
Legenda bij grafieken kunnen lezen

Legenda bij grafieken kunnen lezen

 • Waar staan de prentenboeken in de grafiek?
 • Wat betekent het witte stuk in de grafiek?
 • Dit is eigenlijk dezelfde als bij het cirkeldiagram, alleen ligt bij dit doel de focus op het lezen van de legenda
GROEP 8
Interpreteren van gegevens

Interpreteren van gegevens (zie vorige grafiek)

 • Van welke boeken zijn er het meeste op school?
 • Klopt het dat er meer rekenboeken zijn dan informatieve boeken?
 • Dit stelt ook eisen aan het kunnen lezen van een cirkeldiagram. Overstijgt dus het legendadeel.

 

DOEL 6: EENVOUDIGE TABELLEN GEBRUIKEN OM INFORMATIE UIT EEN SITUATIEBESCHRIJVING TE ORDENEN
GR. 7 EN 8
Eenvoudige tabellen gebruiken

Eenvoudige tabellen gebruiken

 • Leerroute 3 moet een tabel kunnen aflezen en interpreteren, maar niet zelf maken.

Tabellen gebruiken om gegevens te ordenen

 

DOEL 7: KWANTITATIEVE INFORMATIE UIT TABELLEN EN GRAFIEKEN KUNNEN VERGELIJKEN, COMBINEREN, INTERPRETEREN EN CONCLUSIES TREKKEN
GR. 7 EN 8
Kwantitatieve informatie kunnen vergelijken

 

Kwantitatieve informatie kunnen vergelijken.

 • Informatie op etiketten van bijvoorbeeld een pot pindakaas vergelijken met pot jam, pot appelstroop

 

 

 

 

Meest recente berichten