Inhoud

INHOUD – DOELEN

 

DOEL 1: BEGRIPPEN ROND INHOUD KENNEN EN GEBRUIKEN
GROEP 1 EN 2
Begrippen rond inhoud herkennen en kunnen gebruiken in betekenisvolle situaties

Begrippen rond inhoud herkennen en kunnen gebruiken in betekenisvolle situaties en tegenstellingen:

 • Vol, voller, volst(e), leeg
 • Veel, weinig
 • Meer, meest(e), minder, minst(e)
 • Evenveel

Binnen een context begrijpen wat bedoeld wordt met begrippen als vol – leeg

 

GROEP 8
Taal van natuurlijke inhoudsmaten kennen

Alledaagse taal rond inhoud kennen:

 • Een snufje, een mespunt, een theelepel, een scheutje

Omgaan met natuurlijke inhoudsmaten (theelepel, scheutje, eetlepel, dopje e.d.)

 

DOEL 2: INHOUDEN BEPALEN EN VERGELIJKEN
GROEP 3
Inhoud vergelijken en ordenen op het oog

Objecten op inhoud kunnen vergelijken en ordenen op het oog

Twee bakken met een groot verschil in inhoud op het oog vergelijken

GROEP 4
Inhoud vergelijken en ordenen via direct meten

Objecten op inhoud kunnen vergelijken en ordenen via direct meten

Inhouden vergelijken via overgieten

GROEP 5
Inhoud vergelijken en ordenen met een natuurlijke maat

Objecten op inhoud kunnen vergelijken en ordenen via afpassen of uitscheppen met een natuurlijke maat en het resultaat via tellen (globaal of precies) vaststellen

 • Bijvoorbeeld met een bekertje, bakje, fles, glas, potje
 • Bijvoorbeeld met blokjes, knikkers, etc

Inhouden vergelijken door afpassen met een natuurlijke maateenheid als een kopje, een lepel of een schepje

 

GROEP 5
Kunnen redeneren over inhoud

Kunnen redeneren over inhouden in eenvoudige probleem- en conflictsituaties: waarom kan er in een lange fles toch minder water zitten dan in een kortere fles?

Activiteiten
GROEP 5
Eerlijk meten als voorwaarde voor vergelijken van inhouden

Weten dat eerlijk meten (één maat gebruiken) voorwaarde is voor vergelijken

 

DOEL 3: EEN METING MET BEHULP VAN EEN MEETINSTRUMENT UITVOEREN; RESULTAAT AFLEZEN EN NOTEREN
GROEP 6
Inhoud bepalen met een maatbeker
 • Kunnen bepalen van de inhoud door gebruik te maken van een maatbeker.
 • Objecten op inhoud kunnen vergelijken en ordenen met een betekenisvolle standaardmaat, bijvoorbeeld: litermaat, maatbeker of emmer met maatverdeling
 • Inhoud meten met de standaardmaat liter
 • Een maatbeker aflezen
 • Een maatbeker met een bepaalde hoeveelheid vullen

 

DOEL 4: ENKELE REFERENTIEMATEN M.B.T. INHOUD KENNEN EN KUNNEN GEBRUIKEN
2e HELFT GR. 6
Referentiematen van inhoud kennen

Referentiematen inhoud

 • in een gewoon melkpak zit 1 liter
 • in een grote fles frisdrank zit 1,5 liter
 • in een emmer kan 10 liter
 • in een ligbad gaat ongeveer 200 liter
 • er gaan ongeveer 5 limonadeglazen uit een fles van 1 liter

Een referentiemaat kennen zoals een blikje (33 cl) en een emmer (10 liter).

GROEP 7
Referentiematen van inhoud gebruiken

Kennis van referentiematen gebruiken

 • Voorbeeld: In een melkpak zit 1 liter, dus in een emmer gaat ongeveer …

Referenties kennen van de liter (bijvoorbeeld een pak melk

 

DOEL 5: SCHATTINGEN MAKEN OVER INHOUD
GROEP 6
Kritisch kijken naar verpakkingen

In welke van deze flessen kan het meeste?

 • Kritisch kijken naar verpakkingen: de inhoud van een rechthoekig pak of een kubus.
Activiteiten

 

DOEL 6: DE LEERLINGEN ZIJN BEKEND MET STANDAARDMATEN EN KENNEN DE GANGBARE AFKORTINGEN DAARVAN

 

2e HELFT GR. 6
De standaardmaat liter kennen

Liter

 • De standaard liter (l) kennen
2e HELFT GR. 6
De standaardmaat milliliter kennen

Milliliter

 • De standaardmaat milliliter kennen
2e HELFT GR. 6
De standaardmaat deciliter kennen

Deciliter

 • De standaardmaat deciliter kennen
2e HELFT GR. 6
De standaardmaat centiliter kennen

Deciliter

 • De standaardmaat centiliter kennen
GROEP 6
De standaardmaat kubieke meter kennen

Kubieke meter

 • De standaard kubieke meter kennen
DOEL 7: IN BETEKENISVOLLE SITUATIES SAMENHANG TUSSEN ENKELE (STANDAARD)MATEN KENNEN
2E HELFT GR. 7
Rekenen van liters naar deciliters
 • Liter -> deciliter
2E HELFT GR. 7
Rekenen van liters naar centiliters
 • Liter -> centiliter
2E HELFT GR. 7
Rekenen van liters naar milliliters
 • Liter -> milliliter
 • Verband leggen met leerlijn getalbegrip en kommagetallen

Meest recente berichten