Wat zijn Passende Perspectieven rekenen?

 

Het project Passende perspectieven van SLO richt zich op leerlingen die het referentieniveau 1F naar verwachting niet zullen halen op 12-jarige leeftijd. Het betreft een gedifferentieerde groep leerlingen, waarbij de redenen waarom ze 1F niet halen verschillen.

Vanwege deze diversiteit maakt Passende perspectieven onderscheid in drie groepen leerlingen. Per groep zijn er leerroutes ontwikkeld om een passend onderwijsaanbod voor deze groepen leerlingen aan te kunnen bieden.

Op de website van de SLO zijn de volgende documenten beschikbaar: een wegwijzer, profielschetsen, leerroutes en doelenlijsten. Deze materialen helpen bij het plaatsen van leerlingen in de leerroutes, bij het vaststellen van relevante en haalbare doelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en bij het maken van inhoudelijke keuzes.

Meer informatie vind je op de SLO-site over Passende Perspectieven.