Breuken

BREUKEN – DOELEN 

DOEL 1: BREUKENTAAL (HER)KENNEN EN BENOEMEN
2e helft groep 7
Herkennen en benoemen van veel voorkomende breuken uit het dagelijks leven

Herkennen en benoemen van veel voorkomende breuken uit het dagelijks leven (kwartier, halve liter, halve meter, anderhalf uur, drie kwartier, breuken in recepten)

 • Verschijningsvormen: helft en een kwart in verschillende situaties (◊)
 • Betekenis van een breuk in een context (◊)
2e helft groep 7
Herkennen van de schrijfwijze en uitspraak van stambreuken

Her)kennen van de schrijfwijze en uitspraak van benoemde stambreuken in situaties zoals \frac{1}{3} appel, \frac{1}{5} e  deel van een reep, etc.

 • In woorden (een derde)
 • met getalsymbolen ( \frac{1}{3} , breuknotatie onder elkaar)
2e helft groep 7
Herkennen van de schrijfwijze en uitspraakvan niet-stambreuken

(Her)kennen van de schrijfwijze en uitspraak van benoemde niet-stambreuken in situaties zoals \frac{3}{5} e deel van een reep en 1\frac{2}{3} e stokbrood, etc.

 • in woorden (twee derde)
 • met getalsymbolen ( \frac{2}{3} , breuknotatie onder elkaar)
2e helft groep 7
Breuken korter schrijven

Een vijfde deel van alle Nederlanders korter schrijven als ‘ deel van …’.

Activiteiten
2e helft groep 7
Teller en noemer kunnen benoemen

Teller en noemer kunnen benoemen

 • Ook de breukstreep

 

 

 
DOEL 2: BESCHRIJVEN VAN EEN DEEL VAN EEN GEHEEL MET EEN BREUK

2e helft groep 7
Verdelen van een strook (of cirkel) en benoemen van de delen van een breuk

Verdelen van een strook (of cirkel) en benoemen van de delen als breuk

 • Eerlijk verdelen in gelijke stukken
 • Relatie tussen verdelen en de delen: als je een strook in tweeën verdeelt, dan zijn de stukken groter dan als je ze in vieren verdeelt
 • Als je een strook of cirkel in vieren verdeelt en er 1 stuk van neemt, noemen we dat een kwart ( \frac{1}{4} ) strook of cirkel (noteren met horizontale breukstreep).
 • Doen: vouwen, snijden, tekenen en inkleuren
 • Ook andere vormen zoals een vierkant
2e helft groep 7
Complement kunnen bepalen

Complement kunnen bepalen (◊)

 • \frac{1}{3} e deel is opgegeten, welk deel is nog over?
 • Aanvullen tot 1
Activiteiten
2e helft groep 7
Kunnen interpreteren van breuken in termen van verdeel- en breekhandelingen

Kunnen interpreteren van breuken in termen van verdeel- en breekhandelingen

 • \frac{3}{8} e pizza houdt in: je verdeelt de pizza in 8 gelijke delen en neemt er daar 3 van
 • 1 \frac{2}{3} e reep houdt in: je hebt 1 hele reep en nog 2 stukken van een in drieen verdeelde reep
 • Denk ook aan het verdelen van cake, ontbijtkoek, eierkoeken, etc.

 

2e helft groep 7
Begrijpen dat een breuk de uitkomst van een deling is (alleen handelend met stambreuken!)

Begrijpen dat een breuk de uitkomst van een deling is (alleen handelend met stambreuken!)

 • Een pizza verdelen met z’n drieën: 1 : 3 = \frac{1}{3} e pizza
 • Deelsituaties gerelateerd aan dagelijkse situaties

 

DOEL 3: ELEMENTAIRE BREUKEN KUNNEN VERGELIJKEN, ORDENEN EN PLAATSEN OP DE GETALLENLIJN    

1e helft groep 8
Veel voorkomende breuken vergelijken (handelend!)

Veel voorkomende breuken vergelijken (handelend!)

 • Wat is meer:  \frac{1}{2} e liter of  \frac{1}{4} e liter?  \frac{1}{4} e banketstaaf of  \frac{1}{8} e banketstaaf?  \frac{1}{5} e pizza of  \frac{1}{6} e pizza?
 • Gebruik van stroken als verklaring
1e helft groep 8
Veel voorkomende breuken vergelijken door gelijknamig te maken met de strook als ondersteuning

Veel voorkomende breuken vergelijken door gelijknamig te maken met de strook als ondersteuning

 • bv materiaal of een model: \frac{1}{2} e meter vgl met \frac{1}{4} e meter
Activiteiten
1e helft groep 8
Veel voorkomende breuken vergelijken door te ordenen en te plaatsen op een getallenlijn

Veel voorkomende breuken vergelijken door te ordenen en te plaatsen op een getallenlijn

 • Waar ligt \frac{1}{2} meter op de (getallen) lijn tussen 0 en 1 meter? En \frac{3}{4} meter? en \frac{1}{10} meter?
 • Ook op bijv. een maatbeker (schaallijn)
 • Koppelen aan deel van een geheel
 • Ook breuken groter dan 1
Activiteiten
1e helft groep 8
Gelijkwaardigheid van breuken bepalen

Gelijkwaardigheid van breuken bepalen (handelend met concreet materiaal, een strook of getallenlijn) 

 • Hele, halve en kwarten met elkaar vergelijken: hoeveel kwarten passen er in een hele?
 • \frac{1}{2} is even groot als \frac{2}{4} en als \frac{3}{6}
Activiteiten

 

  DOEL 4: DEEL VAN EEN HOEVEELHEID KUNNEN BETALEN  

2e helft groep 8
Deel van een hoeveelheid bepalen

Deel van een hoeveelheid kunnen bepalen.

 • In dagelijkse situaties, met eenvoudige getallen en met behulp van een strook
 • Hoeveel is \frac{1}{4} e van een blaadje van 12 centimeter?. Met ondersteuning van de strook
2e helft groep 8
Deel van een hoeveelheid bepalen in andere situaties

Bepalen van een deel van een hoeveelheid in andere meetsituaties (stambreuken)

 • Met de keuze van de getallen rekening houden met onderliggende rekenvaardigheid (mooie getallen).
 • Praktische situaties en met denkpapier
 • \frac{1}{2} e deel van 10 (l)
 • \frac{1}{4} e deel van de klas (28 kinderen)
 • \frac{1}{3} e deel van 12 euro
2e helft groep 8
Deel van een geheel bepalen met een waarde

Deel van een geheel met een waarde (stambreuken)

 • Als de hele taart 12 euro kost, hoeveel kost dan een halve taart?
Activiteiten

  DOEL 5: TAAL VAN VERHOUDINGEN KENNEN  

2e helft groep 8
Taal van verhoudingen kennen

Kennen van de taal van de verhoudingen

 • 1 van de 5 leerlingen heeft bruine ogen
 • Niet: 2 op de 3
Activiteiten

 

  DOEL 6: EENVOUDIGE VERHOUDINGSPROBLEMEN OPLOSSEN  

2e helft groep 8
Oplossen van een verhoudingsprobleem

Oplossen van een verhoudingsprobleem:

 • 2 broodjes kosten 3 euro, hoeveel kosten 8 broodjes?
 • Niet met de verhoudingstabel, maar gestructureerd noteren.
Activiteiten

 

  DOEL 7: EENVOUDIGE RELATIES TUSSEN BREUKEN, KOMMAGETALLEN EN PROCENTEN HERKENNEN  

2e helft groep 8
Van de meest voorkomende breuken het bijbehorende kommagetal kennen

Van de meest voorkomende breuken het bijbehorende kommagetal kennen

 • \frac{1}{2} en 0,5
 • \frac{1}{4} en 0,25
 • \frac{3}{4} en 0,75
 • \frac{1}{10} en 0,1 (indien mogelijk)
 • \frac{1}{100} en 0,01 (indien mogelijk)
Activiteiten
2e helft groep 8
De samenhang tussen de meest voorkomende breuken, kommagetallen en procenten kennen

De samenhang tussen de meest voorkomende breuken, kommagetallen en procenten kennen.

 • 50% nemen is hetzelfde als ‘de helft nemen’ en hetzelfde als ‘delen door 2’.
 • \frac{1}{2} = 0,5 = 50%
 • \frac{1}{4} = 0,25 = 25% = 1 op de 4 = een kwart
 • \frac{3}{4} = 0,75 = 75%
 • \frac{1}{10} = 0,10 = 10% (indien mogelijk)
 • \frac{1}{100} = 0,01 = 1% (indien mogelijk)
Activiteiten

 

  DOEL 8: OPTELLEN EN AFTREKKEN VAN VEEL VOORKOMENDE GELIJKNAMIGE BREUKEN BINNEN EEN BETEKENISVOLLE SITUATIE  

2e helft groep 8
Eenvoudige breuken in relatie tot andere breuken zien

Eenvoudige breuken in relatie tot andere breuken zien (een breuk als een knooppunt in een netwerk van relaties).

 • Met strook als ondersteuning
 • \frac{1}{4} stokbrood zien als 3 keer \frac{1}{4} stokbrood
 • \frac{3}{4} stokbrood zien als \frac{1}{2}\frac{1}{4}
 • \frac{3}{4} stokbrood zien als 1 – \frac{1}{4} stokbrood
Activiteiten
2e helft groep 8
'Helen' uit een breuk halen

‘Helen’ uit een breuk halen

 • In betekenisvolle situaties doen (handelen).
 • Je koopt 8 stukken van \frac{1}{4} pizza, hoeveel hele pizza’s heb je dan?
Activiteiten
2e helft groep 8
'Optellen en aftrekken van eenvoudige gelijknamige breuken

Optellen en aftrekken van eenvoudige gelijknamige breuken

 • Benoemen en concretiseren
 • \frac{1}{4} stokbrood + \frac{3}{4} stokbrood
 • 1 pizza – \frac{2}{3} pizza
Activiteiten

 

  DOEL 9: INFORMEEL VERMENIGVULDIGEN EN DELEN MET BREUKEN  

2e helft groep 8
'Vermenigvuldigen en delen in concrete situaties

Vermenigvuldigen en delen in concrete situaties

 • Tekenen of met een strook.
 • Hoeveel pakjes drinken van \frac{1}{4} liter is evenveel als 1 \frac{1}{2} liter?
 • Hoeveel pakjes slagroom van \frac{1}{8} liter moet ik kopen als ik 1 liter nodig heb?
Activiteiten

 

Meest recente berichten